Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze begeleiders zijn professionele hulpverleners. Hier een aantal belangrijke basishoudingen die we van elke begeleider verwachten

Open communicatie

We spreken open met elkaar en luisteren naar elkaar, zowel met collega's als in de gezinnen

Respect voor eigenheid

We willen elk kind en gezin een op maat gemaakte ondersteuning geven.  We aanvaarden niet elk gedrag maar gaan op zoek naar de reden ervan.
We werken vanuit een houding die openheid en betrokkenheid inhoudt naar alles wat we ervaren als anders of verschillend (andere cultuur, opvoedingspraktijk, )
We vinden het belangrijk te leren opvoeden zonder vooroordelen. 

Werken vanuit de positieve kracht van ieder gezin

De begeleider heeft niet enkel aandacht voor de zorgen van de ouder(s), maar ook de zaken waar ze goed in zijn (krachten).  Deze krachten halen ze naar boven en versterken ze.

Het verhaal van de ouders in een nieuw perspectief brengen: kijken naar gezinnen in termen van groei, verandering, ontwikkeling en crisis

Elk gezin doorloopt in zijn groeiproces een aantal grote levensfases die normaal zijn, maar gepaard kunnen gaan met aanpassingen. Die aanpassingen kunnen angst en onzekerheid oproepen, wat maakt dat gezinnen liever alles laten zoals het is. Als het gezin te star vasthoudt aan het oude patroon, kunnen moeilijkheden onstaan.  Een crisis kan aanzetten tot verandering waar goede dingen uit het oude patroon behouden blijven en aangevuld worden met nieuwe elementen.

Respect voor de eindverantwoordelijkheid van de ouders en voor hun aanpak

Het gezin bepaalt de behoefte en de richting van de ondersteuning. We bieden maar een tijdelijke ondersteuning en zijn ons ervan bewust dat het gezin nadien de zorg over het kind terug alleen moet opnemen.  Gedurende de hele begeleiding blijven de ouders dan ook de eindverantwoordelijke over de opvoeding van hun kind.

Respect voor de loyaliteit tussen ouders en kind en loyaliteit naar beide ouders

Het begrip loyaliteit is erg belangrijk in het werken met kinderen en hun gezinnen. Wanneer slechts één ouder betrokken is (bv omwille van echtscheiding) wordt bekeken hou de loyaliteit van het kind naar de afwezig ouder een plaats kan krijgen in de begeleiding.

Betrekken van de personen die een belangrijke rol spelen in de opvoeding van het kind

Naast gezinsleden kunnen vrienden, buren, leerkrachten, ... betrokken worden.  Ze kunnen een rol spelen in de opvoeding van het kind. Het betrekken van andere personen is afhankelijk van de toestemming van de ouders.

Oog hebben voor de uniciteit van elk gezinslid

De opvoeding en begeleiding van een kind moet aangepast worden aan de eigenheid en persoonlijkheid van elk kind.  Ook elke ouder heeft zijn eigen kijk op opvoeding. Het is belangrijk dat ouders zich hiervan bewust zijn .  De begeleider mag ook niet over het hoofd zien dat zijn/haar kijk op opvoeding bepaald is door de eigen persoonlijkheid, opvoeding, ..

Luisteren naar de bezorgdheid van de ouders

De begeleider maakt tijd voor het verhaal van de ouders, zodat deze kunnen uitdrukken wie ze zijn, hoe hun leven er uitziet. We gaan in op wat volgens de ouders het belangrijkste probleem is.  Door steeds te vertrekken van hun vragen, versterkt de begeleider het gevoel van de ouders dat hun vragen ernstig genomen worden.

Stilstaan bij transgenerationele beïnvloeding

Hoe ouders denken over opvoeding wordt beïnvloed door hun eigen opvoedingsgeschiedenis.  Het is belangrijk om hier bij stil te staan.