Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene bouwstenen

Een aantal uitgangspunten die onze hulpverlening kenmerken

Laagdrempelig

Het CKG is rechtstreeks toegankelijk, makkelijk bereikbaar en vraagt geen grote financiële inspanningen.

Cliëntgericht

We bieden zorg op maat. De vraag van de ouders bepaalt welke hulp we geven.

Gezinsgericht

Het verloop van de opvoeding wordt beïnvloed door verschillende factoren. Wanneer we ouders ondersteunen bij de opvoeding, houden we met zoveel mogelijk factoren rekening.

Contextgericht

Bij een aantal gezinnen is er reeds een professioneel netwerk. We werken samen aan de oplossing van de problemen.

We houden rekening met de basisrechten van het kind

Elk kind, hoe klein ook, is een gelijkwaardige partner in de begeleiding, met een eigen hulpvraag en met eigen rechten.  Respect voor het welzijn van de kinderen staat centraal.  We houden rekening met hun wensen, noden en mening.

Veiligheid

Veiligheid bij het gezin, het kind en de begeleider is noodzakelijk voor een goede hulpverlening. 
Onder veiligheid verstaan we ook het aanbieden van de nodige rust, zorg, geborgenheid, structuur en duidelijkheid tijdens onze begeleiding.

Evidence based

We gaan steeds meer op zoek naar werkzame ingrediënten die maken dat we effectieve hulp kunnen bieden. We gebruiken zoveel mogelijk methodes waarvan bewezen is dat ze werken.

Deskundig

De begeleiders hebben de nodige kennis en vaardigheden om gezinnen goed te begeleiden.  Ze hebben een professionele houding. Elke begeleider maakt deel uit van een team waar tijd en ruimte wordt gemaakt voor eigen ontwikkeling.