Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurt er plots een crisis binnen je gezin waardoor zowel jij als je kind even nood hebben aan een rustperiode?

Kan je tijdelijk niet meer instaan voor de zorg van je kind en weet je niet waar je terecht kan?

Lopen de spanningen binnen je gezin zo hoog op dat het nodig is om even tijd apart door te brengen?

Wie krijgt hulp

Ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar die zich in een acute crisissituatie bevinden.

Welke hulp geven we

We bieden tijdelijke opvang voor kinderen.  Deze duurt 7 dagen en kan eenmaal verlengd worden.
Daarnaast geven we ondersteuning aan de ouders en de kinderen als dit nodig is.  Gedurende de periode van de crsisisopname is er voortdurend overleg met het crisisteam en andere betrokken hulpverleners.

We zetten vooral in op welbevinden en betrokkenheid.

De kinderen verblijven in een leergroep met maximum 10 kinderen.

We proberen in samenwerking met de ouders en de school het kind naar zijn of haar school te laten gaan tijdens de crisisopname.  Indien dit niet mogelijk is, zetten we in op contacten met de school.

Wat is de prijs

Crisisopvang is gratis.

Hoe onze hulp aanvragen

Binnen het CKG Betlehem zijn 2 crisisplaatsen. Deze zijn toegewezen aan het crisisteam -18.  Dit betekent dat je enkel via deze dienst kan aanmelden.  Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de gezinsbegeleiders van het residentiële team.

Meer info

Meer info over crisisopvang vind je in deze folder.

Contactgegevens

Algemene informatie

Permanentie tussen 9 u en 16 u
015 44 67 67
0476 76 19 57

Gezinsbegeleiders residentiële team
015 44 67 82

Verantwoordelijke

Katrien Mertens
0479 181 581
katrien.mertens [at] emmaus.be

Locatie

CKG Mechelen

Edgard Tinellaan 2b
2800 Mechelen
015 44 67 67
0476 76 19 57
kaart