Overslaan en naar de inhoud gaan

CKG Betlehem in 7 zinnen

  1. We richten ons op het positieve en de krachten van onze cliënten.
  2. In onze hulpverlening stellen we het verbindende werken tussen cliënten en hun leefomgeving en het versterken van het opvoedkundig proces centraal.
  3. Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden of na doorverwijzing. We bieden steeds een tijdelijke ondersteuning met als doel dat kinderen en hun ouders nadien op eigen kracht verder kunnen.  Na het onderzoeken van de aanmeldingsvraag wordt er gekozen voor de hulpverleningsvorm die het meest aansluit op de noden van het gezin.
  4. Elk hulpverleningstraject kan samengesteld worden uit verschillende begeleidingsvormen waartussen op een flexibele manier geschakeld wordt en dit op maat van en in samenspraak met elke client.
  5. In elke module wordt sterk ingezet op een positieve samenwerkingsrelatie met de cliënten.
  6. In elke begeleidingsfase werken we op een doelgerichte en planmatige manier samen met onze cliënten waarbij ouders mee verantwoordelijkheid dragen voor het hulpverleningsproces.
  7. Het CKG engageert zich uitdrukkelijk om open te staan voor alle mogelijke gezinsvormen alsook alle mogelijke bijzondere leefsituaties. Als CKG creëren we een omgeving waar er ruimte is voor deze diversiteit en stimuleren we om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.