Over ons

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen
O en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren). Elk gezin kan vrijwillig beroep doen op onze diensten.

Wij zijn alle dagen van het jaar, 24 u op 24 u, open en kunnen dus ook inspelen op dringende ondersteunings- of begeleidingsvragen.

Voor meer inlichtingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen!


Het CKG Betlehem behoort tot de
groep Emmaüs.